Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ Ở SINH VIÊN - CAO LÃNH

NHÀ Ở SINH VIÊN - CAO LÃNH

Công trình: NHÀ Ở SINH VIÊN - CAO LÃNH

Địa điểm: Phường Hoà Thuận, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: NHÀ Ở SINH VIÊN - CAO LÃNH

Hợp đồng: NOSVCL/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán