Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY SX BT NHẸ KHÍ CHƯNG ÁP

NHÀ MÁY SX BT NHẸ KHÍ CHƯNG ÁP

Công trình: NHÀ MÁY SX BT NHẸ KHÍ CHƯNG ÁP

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: Diện tích khu đất: 37.740 m2.

Chủ đầu tư: NHÀ MÁY SX GẠCH BT NHẸ KHÍ CHƯNG ÁP

Hợp đồng: 2904/HĐKT/ICCI-VH/10 ngày 29/04/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế công trình