Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK

Công trình: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 4.993 m2

Chủ đầu tư: NMSXGB

Hợp đồng: 108/HĐKT ngày 29/04/2009

Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế công trình