Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU

Công trình: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 8.2ha

Chủ đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU

Hợp đồng: 773/HĐKT ngày 28/09/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế công trình