Contact suport

TAN MY APARTMENT

TAN MY APARTMENT

Name: TAN MY APARTMENT

Address: District 7, HCMC

Scale: 01 trệt và 11 tầng, diện tích xây dựng 10.800 m2

Investor: CHUNG CƯ TÂN MỸ

Contract: 491/2011/HĐKT ngày 15/04/2011

Task: inspection of quality