Tư vấn dịch vụ toàn quốc

LÔ C – CHUNG CƯ TÂN MỸ

LÔ C – CHUNG CƯ TÂN MỸ

Công trình: LÔ C – CHUNG CƯ TÂN MỸ

Địa điểm: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 01 trệt và 11 tầng, diện tích xây dựng 10.800 m2

Chủ đầu tư: CHUNG CƯ TÂN MỸ

Hợp đồng: 491/2011/HĐKT ngày 15/04/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm tra chứng nhận