Tư vấn dịch vụ toàn quốc

LANDMARK 81 - MONORAIL, SUPERDECK,CANOPY ...

LANDMARK 81 - MONORAIL, SUPERDECK,CANOPY ...

Công trình: LANDMARK 81 - MONORAIL, SUPERDECK,CANOPY ...

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI ALUMINUM VINA

Hợp đồng: 76/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công