Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PALMELA

KHU DU LỊCH  NGHỈ DƯỠNG PALMELA

Công trình: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PALMELA

Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô: 20.000 ha

Chủ đầu tư: LDG

Hợp đồng: 14/2015/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán