Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU ĐÔ THỊ MỚI

KHU ĐÔ THỊ MỚI

Công trình: KHU ĐÔ THỊ MỚI

Địa điểm: Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Quy mô: 12.500 m2

Chủ đầu tư: BECAMEX

Hợp đồng: 2019/HĐVT/HĐ

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công