Tư vấn dịch vụ toàn quốc

GREEN BUILDING

GREEN BUILDING

Công trình: GREEN BUILDING

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 3 block 19 tầng

Chủ đầu tư: GREEN BUILDING

Hợp đồng: 139/HĐTK ngày 01/10/2009

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán