Tư vấn dịch vụ toàn quốc

DỰ ÁN GRAND WORLD

DỰ ÁN GRAND WORLD

Công trình: DỰ ÁN GRAND WORLD

Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô:

Chủ đầu tư: ldg

Hợp đồng: 34/2015/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán