Tư vấn dịch vụ toàn quốc

DISCOVERY COMPLEX

DISCOVERY COMPLEX

Công trình: DISCOVERY COMPLEX

Địa điểm: 302 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: DISCOVERY COMPLEX

Hợp đồng: DC/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế