Contact suport

BINH PHU EVN

BINH PHU EVN

Name: BINH PHU EVN

Address: Kinh Duong Vuong, District 6, HCMC

Scale: 01 tầng hầm, 01 trệt, 9 lầu, diện tích xây dựng 4.300 m2

Investor: ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Contract: 38/2010/HĐ-ANĐH-ICCI ngày 28/10/2010

Task: inspection of quality