Contact suport

PHUC TRACH APARTMENT

PHUC TRACH APARTMENT

Name: PHUC TRACH APARTMENT

Address: Viet Nam

Scale: 01 tầng hầm & 17 tầng lầu, Ssàn=19.992 m2

Investor: CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Contract: 214/HĐKT ngày 22/07/2010

Task: inspection of quality