Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Công trình: CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 01 tầng hầm & 17 tầng lầu, Ssàn=19.992 m2

Chủ đầu tư: CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Hợp đồng: 214/HĐKT ngày 22/07/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm tra chứng nhận