Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHUNG CƯ KHUÔNG VIỆT

CHUNG CƯ KHUÔNG VIỆT

Công trình: CHUNG CƯ KHUÔNG VIỆT

Địa điểm: Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 25.000 m2

Chủ đầu tư: CHUNG CƯ KHUÔNG VIỆT

Hợp đồng: KV/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán