Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHI NHÁNH HD BANK

CHI NHÁNH HD BANK

Công trình: CHI NHÁNH HD BANK

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 6.000 m2

Chủ đầu tư: HD BANK

Hợp đồng: HDBANK/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán