Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO

CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO

Công trình: CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO

Địa điểm: Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 12.500 m2

Chủ đầu tư: THE VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY IN HCM CITY

Hợp đồng: 190/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công