Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CAO ỐC AGREX SÀI GÒN

CAO ỐC AGREX SÀI GÒN

Công trình: CAO ỐC AGREX SÀI GÒN

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 15 tầng

Chủ đầu tư: AGREX SÀI GÒN

Hợp đồng: ASG/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán