Tư vấn dịch vụ toàn quốc

ACOM WETMILL

ACOM WETMILL

Công trình: ACOM WETMILL

Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: ANTICO

Hợp đồng: ANTICO/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: verification