Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Hoạt động kiểm định chất lượng bê tông công trình xây dựng

Kiểm định xác định chất lượng bê tông là công tác quan trọng phục vụ công tác tính toán khả năng chịu lực của kết cấu công trình, đánh giá độ an toàn...

đọc thêm

Các câu hỏi thường gặp trong kiểm định xây dựng

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế với hơn 16 năm kinh nghiệm trong nghề và tham gia trực tiếp kiểm định hơn 4.000 dự án, ICCI đã gặp v...

đọc thêm

Kiểm định đánh giá an toàn công trình theo Nghị Định 06/2021/NĐ-CP

Căn cứ điều 2 Nghị Định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình...

đọc thêm

Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện chịu lực phục vụ kiểm định xây dựng công trình

Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện chịu lực phục vụ kiểm định xây dựng rất quan trọng, cần thiết quyết định đến kết quả tính toán đánh giá khả...

đọc thêm

Khảo sát cấu tạo của cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép phục vụ kiểm định xây dựng công trình

Khảo sát cấu tạo của cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép khi kiểm định công trình xây dựng là công tác quan trọng và bắt buộc đối với kết cấu bê t...

đọc thêm