Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thí nghiệm nhổ và cắt bu lông

I. Mục đích của công tác thí nghiệm nhổ và cắt bu lông:

 

Phương pháp thí nghiệm nhổ và cắt bu lông được triển khai thực hiện với mục tiêu xác định khả năng chịu nhổ, chịu cắt của bu lông neo, thép neo, hệ cast-in channel lắp dựng khung vách trên công trình xây dựng. 

 

1

 Bu lông neo

2

Thép neo

3

  Cast-in channel

 4

 5

 

6

 Bu lông neo  Thép neo  Cast-in channel

 

II. Tiêu chí thực hiện thí nghiệm nhổ và cắt bu lông của ICCI :  

 

Nhanh chóng - Trung thực là 2 tiêu chí mà công ty ICCI luôn quan niệm khi thực hiện công tác thí nghiệm khả năng chịu lực của Bu lông trên công trình của khác hàng. ICCI luôn tâm niệm và cam kết mang lại những dịch vụ chất lượng nhất, mang đến cho quý khách hàng một kết quả chính xác và trung thực với giá cả cạnh tranh hợp lý nhất để bảo đảm an toàn tối đa cho công trình của quý khách hàng.

 

III. Quy trình triển khai thực hiện công tác thí nghiệm nhổ và cắt bu lông :

 

1. Xác định vị trí cần thí nghiệm.

2. Lắp đặt sàn thao tác (trường hợp vị trí thử nằm ngoài trời).

3. Lắp đặt thiết bị, tiến hành thử.

4. Gia tải lực đều tay, theo từng cấp gia tải cho đến lực thiết kế hoặc đến khi mẫu bị phá hủy (nếu có yêu cầu).

5. Đánh giá kết quả

 

ICCI LUÔN ĐẶT CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN LÊN HÀNG ĐẦU