Liên hệ hỗ trợ

SUMEI

SUMEI

Công trình: SUMEI

Địa điểm: KCN Việt Nam – Singapore II-A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SUMEI MATERIAL (VIETNAM

Hợp đồng: 185/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán

Dự án liên quan