Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Giá trị thẩm tra

Hỏi

Giá trị thẩm tra

Trong QĐ 957/QĐ-BXD thì theo bảng 14, 15 thì chỉ có hệ số k cho căn nhà cùng loại thư 2 là 0.36 nhưng không thấy nói đến hệ số cho căn nhà thứ 3, đối với thiết kế thì có hệ số căn nhà thứ 3 trơ đi là 0.18 . Nhưng mình muốn hỏi là tính cho 3 loại nhà hay tình cả 76 nhà.

datehungdc45c2@gmail.comdate 11/04/2021

Đáp

 Kính chào anh Hưng,

ICCI xin trả lời như sau:

1. Từ công trình thứ 2 trở đi anh dùng hệ số 0.36.

2. Ví dụ:Trong trường hợp đơn giá thẩm tra 1 căn nhà đều lớn hơn 2.000.000 đ.

Đơn giá thẩm tra căn nhà loại 1: A = x + 37x * 0.36

Đơn giá thẩm tra căn nhà loại 2: B = y + 29y * 0.36  

Đơn giá thẩm tra căn nhà loại 3: C = z + 7z * 0.36 

GIá trị thẩm tra là:( A + B + C)* 1.1

Trong đó : x, y, z là tỉ lệ % được xác định tại bảng 15.

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ (ICCI)

Người trả lời: Ks. Đặng Quang Vinh 

 

Gửi câu hỏi