Tư vấn dịch vụ toàn quốc

ZION COM

ZION COM

Công trình: ZION COM

Địa điểm: Bình Dương

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM

Hợp đồng: 73/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình