Tư vấn dịch vụ toàn quốc

XƯỞNG 12 - XỐP PU HWACHING

XƯỞNG 12 -  XỐP PU HWACHING

Công trình: XƯỞNG 12 - XỐP PU HWACHING

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Hợp đồng: 31/2016/HĐKT 12/05/2017

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng nhà xưởng