Tư vấn dịch vụ toàn quốc

XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

Công trình: XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

Địa điểm: Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Quy mô: 17.000 m2

Chủ đầu tư: XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

Hợp đồng: 184/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình