Contact suport

AMPHARCO U.S.A

AMPHARCO U.S.A

Name: AMPHARCO U.S.A

Address: Tan Binh IZ, Tan Phu District, HCMC

Scale: 392 m2

Investor: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Contract: 07/HĐTV-2014 ngày 03/03/2014

Task: Kiểm định chất lượng công trình