Tư vấn dịch vụ toàn quốc

VĂN PHÒNG TỔNG CTY THỦY SẢN VN

VĂN PHÒNG TỔNG CTY THỦY SẢN VN

Công trình: VĂN PHÒNG TỔNG CTY THỦY SẢN VN

Địa điểm: 22 - 24 -26 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Hợp đồng: TS/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình