Tư vấn dịch vụ toàn quốc

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Công trình: VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Địa điểm: Phường Tân Phong, Quận 7, Tp HCM

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: PHẠM HOÀNG SƠN

Hợp đồng: 87/2020/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình