Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ

Công trình: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ

Địa điểm: Bình Dương

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: MDK

Hợp đồng: ICCI31020

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát thi công công trình