Contact suport

COMPLEX

COMPLEX

Name: COMPLEX

Address: 09 Nguyen Khoai, Ward 1, District 4, HCMC

Scale: Diện tích xây dựng 2491 m2, 20 tầng gồm 2 block

Investor: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC THUẬN VIỆT

Contract: TV/ICCI

Task: inspection of quality