Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TRỤ SỞ NGÂN HÀNG

TRỤ SỞ NGÂN HÀNG

Công trình: TRỤ SỞ NGÂN HÀNG

Địa điểm: Góc đường Tắc Suất, Đào Cử, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM

Quy mô: 3 Tầng

Chủ đầu tư: TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CN CẦN GIỜ

Hợp đồng: 23/2012/HĐKT-GS ngày 18/06/2012

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát