Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TRỤ SỞ BẢO MINH

TRỤ SỞ BẢO MINH

Công trình: TRỤ SỞ BẢO MINH

Địa điểm: 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Quy mô: 2.273 m2

Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh

Hợp đồng: 77/2016/HĐKT 19/07/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình