Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Công trình: TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Địa điểm: Cao Thắng, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: Diện tích sàn xây dựng 3.247 m2. Gồm 8 tầng

Chủ đầu tư: NVP

Hợp đồng: 82/HĐKT ngày 08/12/2008

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát