Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TOÀ NHÀ AZURA

TOÀ NHÀ AZURA

Công trình: TOÀ NHÀ AZURA

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH VIETNAM INTERNATIONAL ADJUSTER

Hợp đồng: 23/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình