Contact suport

THU THIEM START APARTMENT

THU THIEM START APARTMENT

Name: THU THIEM START APARTMENT

Address: Binh Trung Dong warrd, District 2, HCMC

Scale: 27.334 m2, 01 tầng lửng & 15 tầng lầu

Investor: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM XANH

Contract: 187/HĐKT ngày 21/04/2010

Task: inspection of quality