Contact suport

THAO DIEN PEARL

THAO DIEN PEARL

Name: THAO DIEN PEARL

Address: District 2, HCMC

Scale: 02 tầng hầm & 31 tầng lầu, Ssàn=12.855 m2

Investor: THẢO ĐIỀN PEARL

Contract: 469/HĐKT ngày 31/12/2010

Task: Kiểm định chất lượng công trình