Tư vấn dịch vụ toàn quốc

SUNGJIN INC VINA CO., LTD

SUNGJIN INC VINA CO., LTD

Công trình: SUNGJIN INC VINA CO., LTD

Địa điểm: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Quy mô: 12.500 m2

Chủ đầu tư: SUNGJIN INC VINA CO., LTD

Hợp đồng: 210 /2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình