Tư vấn dịch vụ toàn quốc

SMART SHIRTS GARMENT

SMART SHIRTS GARMENT

Công trình: SMART SHIRTS GARMENT

Địa điểm: Lô G1 và một phần các lô G2, G3, G7, G8, KCN Bảo Minh, X. Liên Minh, H. Vụ Bản, Nam Định

Quy mô: 33.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SMART SHIRTS GARMENT MANUFACTURING BẢO MINH

Hợp đồng: 131/2016/HĐKT 04/10/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình