Tư vấn dịch vụ toàn quốc

SATRA TRẦN XUÂN SOẠN

SATRA TRẦN XUÂN SOẠN

Công trình: SATRA TRẦN XUÂN SOẠN

Địa điểm: Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Tp HCM

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: SATRA

Hợp đồng: 137/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình