Contact suport

A&B BUILDING

A&B BUILDING

Name: A&B BUILDING

Address: 76 A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Scale: Sàn B2

Investor: Công Ty Cổ Phần Phát Triển A&B

Contract: 2701/2016/HĐKT-A&B ngày 27/01/2016

Task: inspection of quality