Tư vấn dịch vụ toàn quốc

SAILING TOWER

SAILING TOWER

Công trình: SAILING TOWER

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 28 tầng

Chủ đầu tư: SAILING TOWER

Hợp đồng: 25/HĐKT ngày 20/04/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Thí nghiệm