Contact suport

PHONG PHU - PHU YEN INTERNATIONAL

PHONG PHU - PHU YEN INTERNATIONAL

Name: PHONG PHU - PHU YEN INTERNATIONAL

Address: Tuy Hoa, Phu Yen

Scale: 5.500 m2

Investor: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PHONG PHÚ – PHÚ YÊN

Contract: 04/2020/HĐKT

Task: Construction Quality Inspection