Tư vấn dịch vụ toàn quốc

PARKSON SAIGON TOURIST PLAZA

PARKSON SAIGON TOURIST PLAZA

Công trình: PARKSON SAIGON TOURIST PLAZA

Địa điểm: 35 Bis - 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp HCM

Quy mô: 17,815m2

Chủ đầu tư: PARKSON SAIGON TOURIST PLAZA

Hợp đồng: 14/2012/HĐKT ngày 26/03/2012

Nhiệm vụ thực hiện: inspection of quality