Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ XƯỞNG

NHÀ XƯỞNG

Công trình: NHÀ XƯỞNG

Địa điểm: KCN Tân Bình, Tân Phú, Tp HCM

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: CONSTANTIA VIỆT NAM

Hợp đồng: 233/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình