Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ XƯỞNG THỦY SẢN CÀ MAU - CN KIÊN GIANG

NHÀ XƯỞNG THỦY SẢN CÀ MAU - CN KIÊN GIANG

Công trình: NHÀ XƯỞNG THỦY SẢN CÀ MAU - CN KIÊN GIANG

Địa điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: VRS VIETADJUSTERS

Hợp đồng: 278/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình