Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ XƯỞNG - CÔNG TY TNHH MOUSSE XỐP CHIYA

NHÀ XƯỞNG - CÔNG TY TNHH MOUSSE XỐP CHIYA

Công trình: NHÀ XƯỞNG - CÔNG TY TNHH MOUSSE XỐP CHIYA

Địa điểm: Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

Quy mô: 2.500 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MOUSSE XỐP CHIYA

Hợp đồng: 34 /2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình