Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ XƯỞNG

NHÀ XƯỞNG

Công trình: NHÀ XƯỞNG

Địa điểm: Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

Quy mô: 30.000 m2

Chủ đầu tư: BOHSING

Hợp đồng: 252/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình