Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

Công trình: NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

Địa điểm: 940 Đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11

Quy mô: 1.200 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Hợp đồng: 20/2013/HĐKT ngày 20/05/2013

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình