Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM CẦN THƠ

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM CẦN THƠ

Công trình: NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM CẦN THƠ

Địa điểm: Tp Cần Thơ

Quy mô: 03 tầng

Chủ đầu tư: PHUONG NAM CORP

Hợp đồng: Số 181/HĐKT ngày 09/04/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Thí nghiệm