Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC THAM LƯƠNG - BẾN CÁT

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC THAM LƯƠNG - BẾN CÁT

Công trình: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC THAM LƯƠNG - BẾN CÁT

Địa điểm: Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp HCM

Quy mô: 7.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐIỀN

Hợp đồng: 0807/2017/PX-MH

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình